พระอุปคุตหลวงพ่ออิ่ม

พระอุปคุตหลวงพ่ออิ่ม ปี 2470 - ปี 2480 เนื้อโลหะผสม วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี


เจ้าของพระ : ป้อมปราการ

ID : 0635-110667

ราคารับประกัน : แสดงข้อมูล

กลับไปหน้าหลัก

***หมายเหตุ ราคาที่ สนง.รับประกัน ไม่ใช่ราคาซื้อขาย