เหรียญหล่อหลวงพ่อโต

เหรียญหล่อหลวงพ่อโต ปี 2460 - ปี 2462 วัดวิหารทอง เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท


เจ้าของพระ : ฟ้ากว้าง

ID : 0374-180366

ราคารับประกัน : แสดงข้อมูล

กลับไปหน้าหลัก

***หมายเหตุ ราคาที่ สนง.รับประกัน ไม่ใช่ราคาซื้อขาย