เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว รุ่นแซยิด 90 ปี ปี 2538 เนื้อนวะ วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี


เจ้าของพระ : ตุ๋ยเมืองสิงห์

ID : 3543-140961

ราคารับประกัน : แสดงข้อมูล

กลับไปหน้าหลัก

***หมายเหตุ ราคาที่ สนง.รับประกัน ไม่ใช่ราคาซื้อขาย