พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน

พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน สิงห์สาม ยุคปราสาททอง เนื้อสัมฤทธิ์ นั่ง(หน้าตัก 3.5 นิ้ว)


เจ้าของพระ : ping

ID : 0311-180163

ราคารับประกัน : แสดงข้อมูล

กลับไปหน้าหลัก

***หมายเหตุ ราคาที่ สนง.รับประกัน ไม่ใช่ราคาซื้อขาย