พระศิริศากยมุนีศรีธรรมราช

พระศิริศากยมุนีศรีธรรมราช ปี 2551 เนื้อนวโลหะ วัดมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช


เจ้าของพระ : ป้อมปราการ

ID : 0626-110667

ราคารับประกัน : แสดงข้อมูล

กลับไปหน้าหลัก

***หมายเหตุ ราคาที่ สนง.รับประกัน ไม่ใช่ราคาซื้อขาย