พระนางพญาอาจารย์ถนอม พิมพ์เล็ก

พระนางพญาอาจารย์ถนอม พิมพ์เล็ก ปี 2514 เนื้อดิน วัดนางพญา จ.พิษณุโลก


เจ้าของพระ : ตุ๋ยเมืองสิงห์

ID : 0658-191062

ราคารับประกัน : แสดงข้อมูล

กลับไปหน้าหลัก

***หมายเหตุ ราคาที่ สนง.รับประกัน ไม่ใช่ราคาซื้อขาย