พระพุทธรูปสมัยอยุธยา

พระพุทธรูปสมัยอยุธยา ยุคปราสาททอง เนื้อสัมฤทธิ์ นั่ง(หน้าตัก 3 นิ้ว)


เจ้าของพระ : ping

ID : 0312-180163

ราคารับประกัน : แสดงข้อมูล

กลับไปหน้าหลัก

***หมายเหตุ ราคาที่ สนง.รับประกัน ไม่ใช่ราคาซื้อขาย