พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปี 2498 เนื้อดิน วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช


เจ้าของพระ : X-MEN

ID : 0328-220965

ราคารับประกัน : แสดงข้อมูล

กลับไปหน้าหลัก

***หมายเหตุ ราคาที่ สนง.รับประกัน ไม่ใช่ราคาซื้อขาย