สิงห์สองขวัญ

สิงห์สองขวัญ หลวงพ่อกัน ปี 2510 - ปี 2517 เนื้องาแกะ วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์


เจ้าของพระ : แก้ว เมืองกาญจน์

ID : 0673-141064

ราคารับประกัน : แสดงข้อมูล

กลับไปหน้าหลัก

***หมายเหตุ ราคาที่ สนง.รับประกัน ไม่ใช่ราคาซื้อขาย