พระสิวลี

พระสิวลี หลวงพ่อแฉ่ง ปี 2495 เนื้อโลหะผสม วัดบางพัง จ.นนทบุรี


เจ้าของพระ : ป้อมปราการ

ID : 0633-110667

ราคารับประกัน : แสดงข้อมูล

กลับไปหน้าหลัก

***หมายเหตุ ราคาที่ สนง.รับประกัน ไม่ใช่ราคาซื้อขาย