พระโพธิสัตว์กวนอิม หลวงพ่อคูณ

พระโพธิสัตว์กวนอิม หลวงพ่อคูณ ปี 2536 เนื้อกะไหล่ทอง วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา


เจ้าของพระ : มินิปาเกียว

ID : 0003-200662

ราคารับประกัน : แสดงข้อมูล

กลับไปหน้าหลัก

***หมายเหตุ ราคาที่ สนง.รับประกัน ไม่ใช่ราคาซื้อขาย